ZEN: Ticho a zvuk


Koncert | Novoměstská radnice, Velký sál

Buddhistická liturgie (shōmyō) a duchovní hudba flétny shakuhachi (honkyoku)

Saikawa Buntai, Genshin Seian, Akihito Obama, Vlastislav Matoušek, Dietmar Ippu Herriger

Ústředními postavami koncertu jsou Sakai Genshin a Saikawa Buntai, dvě důležité osobnosti japonského buddhismu. Sakai Genshin je 42. představený chrámu Myoanji v Kyotu, kde se dodnes uchovává tajemství duchovní hry na flétnu shakuhachi, tzv. Suizen.
Buddhistická liturgie shōmyō [šómjó] tvoří základ japonské hudby, nejstarší dochované notace pochází z 9. století. Od té doby žije shōmyō v různých tradicích a liniích. Saikawa Buntai je současným vrcholným představitelem sekty esoterického buddhismu Tendai, jejíž kořeny sahají právě až do počátku 9. století. Centrum sekty Tendai leží v Ohaře nedaleko Kyota.
Ač je duchovní hudba flétny shakuhachi mnohem mladší než Tendai shōmyō, posluchači koncertu budou moci na vlastní uši zažít blízkost i vzdálenost obou tradic. Styčné body se nacházejí v mikrotonálních ornamentacích a ladění, někdy i ve výrazu.
Obě dvě, do dnešního dne, živé tradice tvoří základ japonské hudební citlivosti a úcty ke zvukům jako takovým. Tato východiska inspirovala a nadále inspirují mnohé špičkové japonské skladatele vč. Toru Takemitsua, ale i mnoho západních tvůrců – Henry Cowellem a jeho studentem Johnem Cagem počínaje.

 

Chōshi, 調子
Genshin Seian, Akihito Obama, Vlastislav Matoušek, Dietmar Ippu Herriger (shakuhachi)

[shōmyō1]
Saikawa Buntai (hlas)

Yoshiya no Kyoku, 善哉曲
Genshin Seian (shakuhachi)

[shōmyō2]
Saikawa Buntai (hlas)

¨Shika no Tone (Myōanji version)
鹿遠音(音頭:清庵玄心/遠音:小濱明人)
Negashira : Genshin Seian / Tone : Akihito Obama
音頭:清庵玄心/遠音:小濱明人

—Intermission—

Takiochi no Kyoku, 瀧落曲
Genshin Seian (shakuhachi)

[shōmyō3]
Saikawa Buntai (hlas)

Kyorei, 虚鈴
Genshin Seian, Akihito Obama, Vlastislav Matoušek, Dietmar Ippu Herriger (shakuhachi)