O nás


International Shakuhachi Festival Prague založil v roce 2006 skladatel a etnomuzikolog Doc. Vlastislav Matoušek Ph.D., profesionální hráč na shakuhachi Christopher Yohmei Blasdel a  filmař a hráč na shakuhachi Marek Matvija. Jejich myšlenky a vášně, které překlenují zvuk, duchovnost a nová média, nadále utvářejí současnou tvář festivalu.

Festival uvádí nejkvalitnější tradiční japonskou hudbu, premiéry a nové skladby českých a mezinárodních skladatelů, zkoumáním nové možnosti japonských nástrojů v improvizované hudbě a multižánrových uměleckých projektech, čímž si získal svou vynikající reputaci.

Festivalu v minulosti představil hvězdné umělcejako Mitsuhashi Kifu, Dozan Fujiwara, Shodo Sakai, Kuniyoshi Sugawara, Zenyoji Keisuke, Sato Kikuko, Pamelia Kurstin, Shuto Kumiko, Slavek Kwi, Amit Chatterjee, Akira Matsui, Takahashi Ryudo a mnoho dalších.

ISFP začínal v roce 2007 ve studiu jógy a na několika dalších malých místech a postupně se přesunul do sálů Akademie múzických umění (HAMU). Díky přátelství a sdílené vášni pro japonské nástroje festival každoročně roste a spojuje obyvatele Evropy a celého světa a těší se spolupráci s předními uměleckými institucemi a agenturami v zemi.

V roce 2010 se festival spojil s European Shakuhachi Society a v tomto partnerství jsme uspořádali The European Shakuhachi Festival, který byl doposud největší shakuhachi akcí v Evropě. Od té doby je Praha jedním z nejdůležitějších center japonské hudby na světě.

K 10. výročí festivalu v roce 2016 jsme společně s festivalem Pražské jaro, Symfonickým orchestrem Pražského rozhlasu, Národní galerií, Národním filmovým archivem, Orchestrem BERG, Národním divadlem, Japan Foundation, Ministerstvem kultury České republiky a několika dalšími významnými kulturními institucemi uvedli na ISFP vrchol japonské současné a tradiční hudby.

V roce 2017 převzalo NEIRO Association for Expanding Arts (zastoupená Markem Matvijou) pořádání festivalu od 108 Hz (zastoupená Vlastislavem Matouškem). Festival se nyní koná jednou za dva roky: příští termín konání ISFP je stanoven na červen 2023.

Christopher Yohmei Blasdel o vzniku festivalu:

Jednoho horkého letního večera roku 1996 jsme se s Vlastislavem Matouškem setkali v zeleném předměstí Tokia, abychom diskutovali o hudbě shakuhachi. Inspirovalo mě Vlastislavovo intenzivní odhodlání. Pozorně jsem naslouchal jeho příběhům o mnohých překážkách, kterým čelil, když se pokoušel naučit se hře na tento nástroj ve své domovské zemi. Vlastislav dospíval během komunistického režimu, v době extrémně malé umělecké nebo vzdělávací svobody. Jako student se velmi zajímal o asijskou hudbu. V Praze bylo jen málo příležitostí ke studiu a bylo pro něj nemožné opustit zemi, protože byl jednou vězněn za sdílení satirických básní o tehdejší vládě. Po pádu komunismu mohl konečně zemi opustit, ale pro hudebníky nebyly k dispozici finance na cesty do zahraničí. Až Grant od Japan Foundation umožnil Vlastislavovi vycestovat do Japonska, jeho mekky, a tak konečně studovat shakuhachi.

Za doprovodu bouřlivého zpěvu cikád, který se snášel z okolních stromů, se náhle odmlčel, aby naslouchal. A jako by inspirován jejich zvukem se ke mně obrátil a řekl: „Uspořádejme někdy mezinárodní shakuhachi akci v České republice.“ Myšlenka na starodávný japonský nástroj, který zněl ve starobylém evropském městě, byla velmi zajímavá, ale v té době jsem neměl tušení, jak takový plán uskutečnit.

O sedm let později v roce 2003, když jsem byl pozván do Budapešti, abych vystoupil na každoročním hudebním festivalu Budapešťské jaro, jsem si vzpomněl na Vlastislavův sen. Z Budapešti se dalo snadno zastavit v Praze. Vlastislav uspořádal malý workshop a několik koncertů, a zasadil tak semínka něčeho většího. Další pražské shakuhachi setkání se konalo v roce 2006 a do roku 2007 jsme již měli základy festivalu.

A všechno to začalo za poslechu hmyzu jednoho letního večera v Tokiu.

V letošním roce si připomínáme 14. výročí International Shakuhachi Festival Prague.