Genshin Seian


42. představený Myoan-ji, který je uznáváný jako spirituální centrum hry na flétnu shakuhachi

Na klavír hraje od svých 18 let, po dokončení university v Tokyu započal stadium hry na shakuhachi  u mistra Tozanstylu Kato Seizana. Následně studoval u Muraoka sensei, který mu doporučil studium stylu Myoan. Genshin započal studium u Koizumi Royana, 38. představeného Myoan-ji a posléze dlouhodobě u 40. představeného Yoshimury Fuana. Od roku 2011 Genshim učí hru na shakuhachi. Je vedoucím ředitelem uskupení s názvem Shikoku Soshun Renseikan, sponzora každoroční akce, kde se sjíždí hráči z celého Japonska a hrají v buddhistických chrámech před hlavním oltářem Buddhy.

 

2. – 4. 6. | STUDY GROUP Takiochi no Kyoku

3. – 5. 6. | STUDY GROUP Shika no Tone

5. 6. | WORKSHOP Kyorei

2. 6. | KONCERT Zen: Ticho a zvuk