Saikawa Buntai


Umělecký vedoucí souboru Gyosan-ryū Tendai Shōmyō, fenomenální liturgista, který inicioval setkání buddhistických Shomyo písní s křesťanským pěveckým sborem v Praze.

Umělecký vedoucí souboru Gyosan-ryū Tendai Shōmyō, fenomenální liturg, provedl razantní rekonstrukci souboru ke které se odhodlal před dvěma lety a výsledkem je až neuvěřitelně harmonický zvuk, který si však zachovává zemitou syrovost, jež ke zpěvům tedai shōmyō neoddělitelně patří.

Historicky první návštěva představených buddhistické školy Tendai v Praze v roce 1998 byla výchozím podnětem k pokusu o propojení kjótské a pražské tradice liturgického zpěvu. Tehdy – díky mimořádné vstřícnosti a pochopení P. Tomáše Halíka – došlo v chrámu Nejsv. Salvátora na Starém Městě pražském k historickému setkání, při němž se snad vůbec poprvé v našich podmínkách staly buddhistické zpěvy šómjó a liturgická meditace součástí křesťanské bohoslužby. Z tohoto zážitku povstaly dlouhodobé vazby mezi japonskou školou Tendai, jejím ústředním klášterem Enrjaku-dži na hoře Hiei a českým duchovním prostředím. Navázání spolupráce s Davidem Ebenem a Scholou Gregorianou Pragensis bylo dalším smělým krokem, který vyústil v první společné vystoupení obou výše zmiňovaných souborů na podzim r. 2000 v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Slovy těžko popsatelný až mrazivý zážitek kosmické harmonie ve společných skladbách, kdy se “nebesa dotkla země a země se zachvěla” se všem přítomným vryl do paměti zcela nesmazatelným způsobem.

 

2. 6. KONCERT: ZEN: Ticho a zvuk

4. 6. WORKSHOP: Saikawa Buntai Workshop SHOMYO