Vlastislav Matoušek


Přední český hráč na shakuhachi, skladatel a muzikolog a spoluzakladatel International Shakuhachi Festival Prague

Doc. Vlastislav Matoušek Ph.D. vystudoval na hudební fakultě AMU kompozici a postgraduální kurz hudební teorie. V roce 1996 studoval jako stipendista Japan Foundation hru na shakuhachi u Kifu Mitsuhashiho v Tokiu a japonskou tradiční hudbu u Osamu Yamaguchiho na University of Letters v Osace. Na hudební fakultě AMU obhájil disertaci Kinetika v etnické hudbě (2001) a získal doktorát v oboru hudební teorie – teorie skladby. V roce 2004 byl jmenován docentem. Od roku 1991 přednáší etnomuzikologii na katedře Teorie a dějin hudby hudební fakulty AMU v Praze, od roku 1999 také na Ústavu pro hudební vědu FF UK. Jako teoretik se zabývá hudbou mimoevropských kultur, hudební kinetikou a organologií (Rytmus a čas v etnické hudbě, 2003). Spolupracuje jako hudební publicista s Českým rozhlasem. Je autorem mnohdy značně excentrických skladeb, často s účastí exotických nástrojů a elektroniky. S oblibou uplatňuje netradiční vyjadřovací prostředky a postupy. www.shakuhachi.cz

2. 6. KONCER: Hlasy z dálky aneb japonské zásvětí