Hlasy z dálky


Koncert | Novoměstská radnice, Velký sál

Japonské zásvětí

Kinya Sogawa, Akihito Obama, Žaneta Vítová, Jean-François Suizan Lagrost, Balász Adorján, Rudolf Kvíz, Anežka Matoušková

Vystoupí hlavní host festivalu Kinya Sogawa, akordeonistka Žaneta Vítová, Akihito Obama, Jean-François Suizan Lagrost, zpěvačka Anežka Matoušková a další. Koncert ozdobí nová skladba Vlastislava Matouška, skladatele nedávno oceněného řádem Vycházejícího slunce, a jeho slavný cyklus miniatur Kaligrafie inspirovaných básněmi tanka ze sbírky Sto básní od sta básníků.
“Obyvatelé Japonska věří, že jejich země, protkaná horkými prameny, zmítaná zemětřeseními, lávou, tajfuny a děsivými vlnami, je domovem mnoha zvláštních bytostí. Zjevují se ve snech, v mlhách, zvucích a ozvěnách. Těmto zvláštním úkazům, jenž stále tvarují japonskou mysl, je věnován tento koncert.” říká Marek Kimei Matvija, umělecký ředitel ISFP 2023.

Tango Prism Op. 73, 8’
Comp. Maki Ishii (1987)
Žaneta Vítová (akordeon)
Ukázka: https://youtu.be/cN0NtIk0XFU

Nine Focuses on Death, 9’
Comp. Daniel Chudovský
Rudolf Kvíz (hlas), Balász Adorján (violoncello), Jean-François Suizan Lagrost (shakuhachi)
Preview: https://www.youtube.com/watch?v=qROMjqeSKng

Tsuru no Sugomori, 9′
John Kaizan Neptune
pozn: basová shakuhachi (daichokan, 3.25)

Kaligrafie, 12’
Comp. Vlastislav Matoušek (1998)
Marek Kimei Matvija (shakuhachi), Anežka Matoušková (hlas)

Kokū 虚空, 8’
shakuhachi honkyoku (18. stol.)
Kinya Sogawa (shakuhachi)

—přestávka—

Kokyo 孤響, 12’
Comp. Minoru Miki (1970)
Kinya Sogawa (shakuhachi)
Evropská premiéra

[Světová premiéra]
Comp. Vlastislav Matoušek (2023)
Akihito Obama (shakuhachi) et alumni