Marek Kimei Matvija


Český mistr hry na shakuhachi

Marek Matvija je nezávislým filmařem, videoartistou a hráčem na původně japonskou flétnu shakuhachi [šakuhači]. Jeho filmy i hudba jsou odrazem vášně pro křehkost, pomíjivost a promyšlené juxtapozice.

Marek vystudoval v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU. Flétně shakuhachi se věnoval pod vedením Doc. Vlastislava Matouška PhD. – skladatele známého svými aleatorickými skladbami a českého průkopníka tohoto nástroje. Od roku 2009, Marek pokračuje své studium s předním japonským hráčem Kifu Mitsuhashim.

Jeho filmy a instalace byly prezentovány na mezinárodních přehlídkách a festivalech včetně Liverpoolského bienále 2012 (kamera filmu Marat Sade Bohnice).

Společně s Christopherem Yohmei Blasdelem a Vlastislavem Matouškem Marek spoluzaložil Prague Shakuhachi Festival (nyní International Shakuhachi Festival Prague) v roce 2007 a je zákládajícím členem spolku NEIRO Association for Expanding Arts.

www.matvija.cz

3. – 4. 6. | ABC Absolute Beginners Course SHAKUHACHI Workshop 1, 2

3. 6. | Workshop MERI-KARI technique of the Kifu-kai

3. 6. | Workshop CHOSHI

1. 6. | Koncert: Granular Satori

3. 6. | Koncert: Hlasy z dálky aneb japonské zásvětí