O ISFP 2019

Komuso on the Charles's Bridge, Prague, 2016

Komuso na Karlově mostě, Praha, 2016

Z vášně pro zvuk, jeho textury a barvy, a kultivaci mysli a těla skrze hudbu.

International Shakuhachi Festival Prague [ISFP] oslavuje starodávnou japonskou flétnu shakuhachi. Tento nástroj inspiruje skladatele a posluchače po celém světě a představuje zvláštní soulad mezi starodávným a špičkou modernity.

Každé dva roky si ISFP klade za cíl podporovat a prezentovat nové perspektivy na japonskou tradiční a soudobou hudbu, sloužit jako umělecká a výuková platforma pro umělce, hudebníky a studenty.

ISFP 2019 se bude konat 12. – 16. září 2019 v Praze. Tato pětidenní událost zahrnuje intenzivní study groups a workshopy vedené profesionálními hráči na shakuhachi a koto. Úplní začátečníci mají také možnost se zúčastnit úvodních kurzů na tyto nástroje. Více o výuce…

Sato Kikuko, Prague, 2012

Sato Kikuko on the shamisen, Prague, 2012

Festival otevře symposium věnované předávání hudby v různých kulturách a souvislostech Music in Transmission: Teaching and Learning Traditional Music Today v Atriu Žižkov v Praze, 12. září. Symposium pořádá NEIRO a Ústav hudební vědy FF UK.

12. Září večer se v Atriu Žižkov odehraje volně přístupný zahajovací koncert věnovaný japonské hudbě a poezii. Ve světové premiéře zazní skladby Adriana Freedmana a Johna Kaizana Neptuna. Více…

Koncert 13. Září věnovaný zenové hudbě představí mezinárodní plejádu hudebních osobností z Japonska a Evropy. Zazní zvláštní hudba japonských mnichů nicoty z různých tradic a oblastí Japonska. Více…

14. Září se v Divadle ARCHA představí japonská virtuoska Makiko Goto, která uvede novou a soudobou hudbu pro třinácti- a sedmnáctistrunné koto. Zazní světová premiéra Lucie Vítkové. Druhá polovina koncertu bude patřit krátkým filmům ze souboru KRASTÍ s živou hudbou za účasti západních a japonských nástrojů. Více…

Kuniyoshi Sugawara, hlavní host ISFP, rozezní své flétny v Divadle ARCHA 15. září v rámci svého recitálu Shakuhachi Unlimited. Za účasti dalších špičkových hráčů provede skladby japonských skladatelů 20. století.Více…
16. září festival zakončí koncert Orchestru BERG v KZ Domovina MADE IN JAPAN. Zazní skladby Toru Takemitsua, Daie Fujikury, Kotoky Suzuki a s nimi nové skladby Hiroyi Miury a Jana Rösnera. Více…

12. ročník Pražského festivalu shakuhachi pořádá umělecké sdružení NEIRO Association for Expanding Arts (NEIRO) za podpory Ministerstva kultury ČR, Japan Foundation, Hlavního města Prahy, Státního fondu kultury ČR, Osy a Orchestru Berg.
Partneři festivalu jsou Skautský Institut, Divadlo Archa, Atrium na Žižkově, Hudební a taneční fakulta HAMU, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (FFUK), Česko-japonská společnost, Pražské kreativní centrum, Institut Intermédií, Hijiri Shakuhachi Foundation a Hotel Axa.
Mediální partneři jsou Radio 1, GoOut a časopis Harmonie.

Příští ISFP se uskuteční 9. – 13. září roku 2021.