Večer věnovaný poezii a hudbě japonských nástrojů. Poznejte umění vztažené k přírodě, jejím zvukům, a malým i velkým dějům. Vyzkoušejte si tvořit japonské haiku pod vedením Hiromi Ogata a Pavla Janšty. Poslechněte si světovou premiéru Adriana Freedmana Cellular Transformations. Poslyšte slova Jaromíra Typlta a Ivo Hucla. Zvuky ostrova Isle Royale vám zpřítomní Hélène Seiyu. Jazzman John Kaizan Neptune uvede světovou premiéru pro piano a shakuhachi a večer uzavře Romanovská Tichý Hrubý trio.

Poznámka: Večer začíná workshopem psaní haiku s Hiromi Ogatou & Pavlem Janštou v 17:00 (v Čj a Aj). Hudba a živé čtení začíná v 19:00.

Event Performers

Event Date

12/09/2019 - 12/09/2019

Event Time

05:00 PM - 20:00 PM

Ticket Price

Event Location

Praha