O ISFP 2017

 

Komuso on the Charles's Bridge, Prague, 2016

Komuso na Karlově mostě, Praha, 2016

Tato jedinečná prestižní událost vznikla z vášně pro zvuk, jeho textury a barvy, a kultivaci mysli a těla skrze hudbu.

ISFP velebí starodávnou japonskou flétnu shakuhachi. Tento nástroj inspiruje skladatele a posluchače po celém světě a reprezentuje úspěšnou symbiózu mezi starodávným a špičkou modernity.

Festival má snahu podpořit nové perspektivy na japonskou a soudobou hudbu, sloužit jako umělecká a výuková platforma pro umělce, hudebníky a studenty hudby.

Festival představuje nejvyšší kvalitu tradiční hudby stejně jako nových hudebních směrů.

 

 

Sato Kikuko, Prague, 2012

Sato Kikuko on the shamisen, Prague, 2012

ISFP 2017 začíná symposiem, Hudba jako Identita, Regionální Nástroje v Proměnlivých Kontextech, v Národní Galerii v Praze, 14. září.

16. září se na koncertě v Sále Martinů na HAMU představí renomovaný ensembl Musica Nipponia.
ISFP 17 také představí hvězdné hráče na koto, shakuhachi a shamisen z Japonska, mezi nimi bude např. Nomura Hozan, hlavní hvězda události.
Speciálním hostem festivalu bude vrchní kněz klášteru Icchoken Genmyo Iso.
Festival zahrnuje mnohé koncerty v rozsahu od tradiční duchovní až po soudobou a improvizovanou hudbu, ve vybraných lokacích s neobyčejnými přirozenými akustikami.

 

 

Teaching at HAMU

Výuka na HAMU

Tato pětidenní událost zahrnuje intenzivní Mistrovské kurzy a workshopy, vedené profesionálními hráči na shakuhachi, koto a shamisen. Úplní začátečníci zde mají možnost se zúčastnit úvodních kurzů na tyto nástroje.

 

Od roku 2017 se bude festival nadále konat každý druhý rok. Příští ISFP tedy proběhne v září roku 2019.

 

 

 

 

 

Jedenáctý ročník Pražského Shakuhachi Festivalu je organizován Asociací pro rozvíjená umění NEIRO ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze (HAMU), fakultou umění Pražské Univerzity Karlovy (FFUK), Národní Galerií v Praze, divadlem Archa, Česko-Japonskou asociací, s podporou Ministerstva kultury České Republiky, Japonskou nadací, Hlavního města Prahy a Hotelu AXA.