Hráč na japonskou flétnu shakuhachi, učitel a skladatel

Olías studoval pod vedením největších mistrů shakuhachi. Jeho zvídavost, motivace a nadšení ho vedla k objevování různých shakuhachi stylů. Studoval u Tanaka Komei “Kinko Ryu Chikumeisha” a u Etsuan Fujiyoshi “Fukeshu Shakuhachi” klasické žánry jako je Honkyoku “hudba zen” a Sankyoku Gasso “japonská komorní hudba”. Olías dále studoval japonskou soudobou hudbu u Teruhisa Fukuda, Kuniyoshi Sugawara a Tanabe Shozan.

V roce 2010 získat titul mistra shakuhachi a bylo mu přiděleno profesní jméno náležící rodokmenu Saiho Enzan, které znamená hora a oheň Západu. Olías vystupuje na mezinárodních pódiích, vystupoval v Japonsku, Egyptě, Německu, Belgii, Nizozemí, Francii a na mnoha místech ve Španělsku. V současné době působí jako sólista, učitel a člen několika projektů zabývajících se shakuhachi. Jeho pedagogická činnost ho přivedla k práci pro vzdělávací organizace, muzea a vysoké školy. Spolupracoval s výjimečnými japonskými umělci jako jsou Junko Ihara, Naoko Machida, Yoshie Sakai, Tanaka Komei, Etsuzan Fujiyoshi and Tanomura Soh. Vystupoval také s Eduardo Paniagua, Ernesto Schmied, Julián Elvira, Antonio Moreno, Majid Javadí, Aboubakar Syla and Niraj Kumar.

TOP