Slibná česká hudební skladatelka

Anna Vtípilová (*1997) se narodila v Praze. Hudbě se začala věnovat již v dětství, nejprve studovala housle u Evy Vackové na ZUŠ Štefánikova, kde následně hrála i v orchestru Music Factory Smíchov. Později se věnovala i zpěvu, hře na klavír a na elektrickou kytaru. Hudební nástroje a začátky v kapelách jí otevřeli cestu vlastní tvorby. Tehdy tvořila převážně hudbu rockovou, ve které se dál rozvíjela na Pražské konzervatoři, kde studovala obor skladba a aranžování populární hudby u Vítězslava Hádla. Během studií na konzervatoři prošla její tvorba napříč různými žánry, filmovou hudbou a elektroakustickou hudbou a u multižánrové tvorby zůstává i nadále. V současné době studuje na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve skladatelské třídě Jana Trojana.

TOP