Historie

Pražský festival shakuhachi založili v roce 2006 skladatel a etnomuzikolog Doc. Vlastislav Matoušek, PhD., profesionální hráč na shakuhachi Christopher Yohmei Blasdel a filmový tvůrce a hráč na shakuhachi Marek Matvija. Jejich tvůrčí nápady a vášeň pro zvuk, duchovno a nová média pomáhali formovat tuto nevšední kulturní událost.

From left: Vlastislav Matoušek, Christopher Yohmei Blasdel, Marek Matvija; founders of the festival

Zleva: Vlastislav Matoušek, Christopher Yohmei Blasdel, Marek Matvija; zakladatelé festivalu

Festival si získal ohlas představením nejkvalitnější tradiční japonské hudby, premiérami nových skladeb českých i světových skladatelů a zkoumáním nových možností japonských nástrojů v improvizované hudbě a interdisciplinárních projektech.

Za jeho krátkou historii se na festivalu objevili takoví hvězdní umělci jako Mitsuhashi Kifu, Dozan Fujiwara, Shodo Sakai, Kuniyoshi Sugawara, Zenyoji Keisuke, Sato Kikuko, Pamelia Kurstin, Shuto Kumiko, Slavek Kwi, Amit Chatterjee, Akira Matsui, Takahashi Ryudo, Ragan a mnoho dalších.

Od svého počátku festival každým rokem pokračoval v růstu díky přátelství a nadšení pro japonské nástroje, které spojovaly lidi v Evropě a čím dále také po celém světě. První ročník se konal v jógovém studiu a několika malých síních, postupně se přestěhoval do prestižních hudebních sálů HAMU (Akademie múzických umění). V současnosti se již na festivalu podílejí nejdůležitější umělecké instituce v zemi.

V roce 2010 jsme se spojili s Evropskou společností shakuhachi, abychom uspořádali Evropský Shakuhachi Festival, dosud největší akci zaměřenou na shakuhachi v Evropě. Od té doby se Praha stala jedním z významných center shakuhachi a japonské hudby na světě.

Při příležitosti 10. výročí v roce 2016 jsme navázali spolupráci s prestižním festivalem Pražské jaro, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Národní galerií, Národním filmovým archivem, orchestrem BERG, Národním divadlem, Japonskou nadací, Ministerstvem kultury ČR a mnoha dalšími významnými kulturními institucemi, a představili jsme špičková vystoupení japonské hudby a současné hudby pro japonské nástroje.

V roce 2017 převzala organizaci festivalu od sdružení 108 Hz, zastoupené Vlastislavem Matoušekem, společnost NEIRO Association for Expanding Arts, kterou zastupuje Marek Matvija. Významnou změnou pro zachování umělecké hodnoty a prestiže se festival přeměňuje z každoročního na bienální (bude se konat každé dva roky). Další ročník festivalu se tedy uskuteční v září roku 2019.

Christopher Yohmei Blasdel o vzniku festivalu:

 

Christopher Yohmei Blasdel, Praha 2015

Pražský shakuhachi festival

Nápad uspořádat shakuhachi festival v Praze se zrodil jednoho letního večera v roce 1996, kdy jsme s Vlastislavem Matouškem diskutovali o hudbě shakuhachi v zahradě na předměstí Tokia. Inspirovalo mě Vlastislavovo zaujetí nástrojem a pozorně jsem naslouchal příběhům o mnoha překážkách, kterým čelil, když se snažil učit hře na nástroj v jeho domovské zemi. Vlastislav vyrostl v komunistickém režimu, v době extrémně malé umělecké svobody. Jako student měl velký zájem o asijskou hudbu, ale v Praze bylo málo příležitostí ke studiu. Taky nemohl vycestovat, protože jako mladík byl vězněný za šíření samizdatové poezie. Po pádu komunismu mohl konečně opustit zemi, ale to mu zase scházely peníze. Díky grant od japonské nadace pak mohl Vlastislav vycestovat do Japonska, jeho mekky, aby tam studoval hru na shakuhachi.

Poslouchal jsem ho za zvuku cikád. Na chvíli se zastavil a zaposlouchal, jako by se inspiroval jejich zvuky. Obrátil se ke mně a najednou řekl: “Jednoho dne bychom mohli uspořádat mezinárodní akci shakuhachi v Čechách.” Myšlenka starobylého japonského nástroje, jak zazní ve starověkém evropském městě, byla nesmírně zajímavá. I když jsem tehdy neměl tušení, jak to dělat.

O osm let později mě v roce 2003 pozvali k vystoupení na každoročním Budapešťském jarním hudebním festivalu, a já si vzpomněl na Vlastislavův sen. Z Budapešti to bylo do Prahy na skok, takže Vlastislav uspořádal malou tvůrčí dílnu a několik koncertů, čímž zasadil pověstné semeno něčeho většího. Následně jsme se v Praze setkali v v roce 2006 a v dalším roce již byly vytvořeny základy festivalu.

A všechno začalo při poslechu cikád jednoho letního večera v Tokiu.

Letos slaví Pražský shakuhachi festival své 11. výročí.